1. חובת עיון בתנאי שימוש:
יש לעיין בתנאי השימוש בקפידה, ולפני כל פעולה ו/או רכישה באתר מפני שתנאים אלו מהווים הסכם מחייב בינך לבין העוסקת: מיה הוד רן, עוסקת מורשה 032184608 בעלת האתר.

2. כתובת בית העסק: הזית 23 פרדס חנה.

3. אם מסיבה כלשהי אינך מסכימה לתנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו, עלייך להימנע משימוש כלשהו באתר ולהימנע מרכישה או הזמנה של מוצרים או שירותים דרך האתר.

4. המוצרים:
האתר מאפשר לרכוש מוצרים -קורסים מקוונים, סדנאות, פגישות אישיות, ספרים. 

5. הגבלת גיל:
רכישת מוצרים ושירותים על ידך באתר מותנית בכך שעלייך להיות מעל גיל 18 לפחות בעת ביצוע הרכישה, וכן בכך שבבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו בישראל, וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצעת. או שיש ברשותך אפליקצית תשלום כגון ביט / פייבוקס להעברת התשלום על המוצרים. 

6. מדיניות מחירים ותשלומים:

6.1 התשלומים באתר מבוצעים במטבע ישראלי בלבד.

6.2 כלל הסכומים המפורטים באתר, כוללים בתוכם את המע"מ.

6.3 בעת הרכישה באשראי הנך מאשרת כי ידוע לך שסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות משולם שרותי סליקה וכפופה לתנאי השימוש ודרישות האישור של ספק הסליקה.

6.4 אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיובך, העוסקת לא יהיה חייבת לספק לך את המוצרים שהזמנת.

6.5 ברכישה באמצעות אפליקציית תשלום יש למלא טופס עם פרטים לצורך הפקת  קבלה ופרטי משלוח ואז להעביר את התשלום. רק לאחר העברת התשלום באמצעות ביט / פייבוקס, ההזמנה תטופל.

7. פרטיות:
7.1 הגלישה באתר אינה מחייבת הזדהות או הזנת פרטים אודותיך. אולם כדי להזמין מוצרים באמצעות האתר, עליך להזין בטפסים המיועדים לכך בתהליך ההזמנה את הפרטים הבאים: מספר זיהוי, שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון, כתובת מלאה וכתובת דואר אלקטרוני. מוטלת עלייך האחריות הבלעדית לוודא הפרטים שהזנת בעת ההזנה הינם מלאים מדויקים ונכונים.

7.2 הפרטים האישיים שמסרת ותימסרי בעת ההזמנה, יישמרו במאגר המידע של העוסקת. אף שאינך חייבת לפי החוק למסור לנו פרטים אלה, לא נוכל לטפל ברכישות באתר בלעדיהם. העוסקת לא תעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים.

8. פרטים שגויים / לא מלאים

אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים, העוסקת לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך ו/או יגיעו אלייך במועד. במקרה שהמוצרים יחזרו אל העוסקת, בגלל פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים שמסרת, או כיוון שהחבילה לא נדרשה, תחויבי בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפידי על מילוי פרטים מדויקים ועדכניים.

9. אחריות אישית

9.1 האתר אינו אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים בו והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link) ובכל מקרה אינו מתחייב כי הקישורית תוביל את הגולשת לדף אינטרנט פעיל.


9.2 האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר/עקיף תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח, נזק נפשי או כל נזק אחר, שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב לרוכש.

9.3 רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

10. אחריות מוצר:
10.1 האתר אחראי לטיב המוצר המוצג בו וזאת כמקובל וכל עוד עמדה הלקוחה בתנאים הנדרשים. שימוש שאינו בתום לב במוצר מהמוצרים המוצעים לרכישה באופן ישיר מהעוסקת ו/או שימוש שאינו הולם יבטל את האחריות של האתר והעוסקת.


10.2 במקרה של מחלוקת בנושא שירות ואחריות לאחר קבלת המוצר ולאחר השימוש בו, מסכימים הצדדים מראש כי בכל מחלוקת ו/או תביעה כספית אזי שבמקרה כזה סכום התביעה כלפי העוסקת ו/או האתר לא יוכל לעלות מעבר לסכום מוצר מקביל לפי ערכו ביום התביעה. 

10.3 עוסקת אינה אחראית לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר, והאמור בו או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מקצועית. כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע באתר, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא במוצרים ובאתר הוא על המשתמשת בלבד.

10.4 העוסקת אינה מתחייבת כי בכל עת המוצרים והשירותים המפורסמים באתר לרכישה אכן יהיו זמינים לרכישה ו/או קיימים במלאי.


10.5 למען הסר ספק, כל מוצר שהינו מוצר ישיר של העוסקת הינו מוצר באחריות העוסקת וכל מוצר אחר שהאתר מפנה אליו  יהיה באחריות נותן השירות/העסק אשר נהנה מהפלטפורמה אותה נותנת העוסקת באתר.

10.6 אם נתקלת בבעיה או בתקלה בעת ביצוע רכישה, או אם ברצונך לשנות פרטי משלוח לאחר ביצוע רכישה באתר ולפני שהמוצר נשלח, יש לפנות אל נציגות העוסקת באמצעות המייל mayahod@gmail.com או בטלפון 0547480632 -והעוסקת או מי מטעמה תשתדל לברר את מקור התקלה ולסייע בביצוע ההזמנה או השינוי המבוקש.

11. ביטול עסקה:

11.1 ביטול רכישה  – ע"פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע– 2010, פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצועה ובלבד שהביטול יעשה פחות מ-7 ימים קודם למועד תחילת השירות.  על ספר וקורס דיגיטלי אין החזר בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה יחויב המבטל בדמי ביטול של 5% מערך העסקה אך לא יותר מ 100 ₪.

11.2 ביטול רכישת מוצרים דיגיטליים: ספרים, קורסים דיגיטליים וסדנאות אונליין, הינם חומרים הניתנים לשכפול, ולכן על פי חוק לא יינתן בגינם פיצוי כספי. במידה ואינך שבעת רצון עם אחד ממוצרינו ניתן לפנות אלינו במייל לבירורים ולשאלות נוספות mayahod@gmail.com 

11.3 עבור רישום לסדנא ממושכת, הרוכשת תשלם את דמי הרישום ותגיע למפגש הראשון. אחריו הרוכשת תחליט אם להרשם לסדנה כולה. מספר המקומות בסדנה מוגבל, ולכן במידה שהחליטה להירשם לסדנה ושילמה, גם אם בתשלומים, אין אפשרות לבטל את העסקה.

12. מועדי אספקת מוצרים

12.1 העוסקת תספק את המוצרים שהזמנת, בתנאי שהמוצר זמין לרכישה /ואו קיים במלאי שבידי העוסקת. אם המוצרים שהזמנת אינם זמינים לרכישה (על אף שהם מופיעים באתר) ו/או אזלו מהמלאי ו/או מכל סיבה שהיא, אין באפשרות העוסקת לספק לך אותם, אזי, תבוטל המכירה ותימסר לך על כך הודעה תוך 7 ימי עסקים וכרטיס האשראי שנמסר לא יחויב או יתבצע החזר באמצעות אפליקציית התשלום דרכה שלמת. אולם, אם חויבת בטעות, את מתבקשת להודיע על כך במייל mayahod@gmail.com ונדאג לזיכוי מתאים.

12.2 אספקת ספרים הנשלחים בדואר רשום – המשלוח יצא לדואר הרשום תוך שבעה ימי עסיקים מרגע הרכישה ויגיע לרוכשת לפי זמני הדואר. הודעת sms תשלח לרוכשת עם אפשרות למעקב אחר המשלוח בדואר הרשום. אין העוסקת אחראית על עיכובים בזמני המשלוח מטעם הדואר. במקרה שהמוצר אינו מגיע לרוכשת כעבור שלושה שבועות, יש ליצור קשר  mayahod@gmail.com

12.3 אספקת ספרים הנשלחים עם שליח עד הבית יצאו תוך 48 שעות מרגע הרכישה ויגיעו לרוכשת עד חמישה ימי עסקים. הודעת sms תמסר לרוכשת ועליה או על מי מטעמה, להיות זמינה בכתובת המשלוח.

12.4 אספקת ספרים באיסוף עצמי – הרוכשת תשלח מועדים אפשריים ואנשי קשר עד 72 שעות מרגע הרכישה. באחריות הרוכשת ליצור קשר במקום המועדף בו בחרה, במועד שנקבע ולהגיע לאסוף את הספרים.

12.5 אספקת סדנאות כתיבה – על פי המועד המפורסם. פרטים מדוייקים ימסרו לנרשמות לסדנאות. באחריותן לעקוב אחר המייל ו/או sms ו/או ווטסאפ, על מנת להתעדכן.

12.6 אספקת קורסים מקוונים – עם הרכישה ישלח לרוכשות קישור לקורס הדיגיטלי. בקישור יימסרו פרטים להרשמה ושימוש בקורס. באחריות הרוכשת להיכנס ולהפעיל את הקורס.

13. רשימת הדיוור:
האתר מציע לגולשות בו להירשם לרשימת הדיוור במייל (באמצעות רב מסר) או בקבוצות הווטסאפ – קהילת פשוט בטבע שלך. ניתן לבקש לצאת מהרשימה בכל עת באמצעות פנייה למיה הוד רן 0547480632 או  mayahod@gmail.com . ניתן גם לצאת מרשימת הדיוור באופן עצמאי, על ידי לחיצה על הכפתור המתאים בתחתית הדיוורים עצמם או ביציאה מהקבוצה (בווטסאפ). הדיוורים עשויים לכלול תוכן שיווקי ופרסומי.

14. קניין רוחני

אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע המוצגים באתר ו/או  ו/או יתר פריטי הקניין הרוחני, אין למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל ו/או להשתמש שלא בהתאם להיתר מפורש שניתן בתנאי שימוש אלה ו/או באופן שחורג מקריאה עצמית או שימוש עצמי בתוכן, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של העוסקת בכתב ומראש.

15. מטעמי עקרון בלבד נוסחו תנאי השימוש בלשון נקבה, אולם הם מכוונים לכלל המיגדרים.

תודה ורכישה נעימה

מיה הוד רן