[trustindex no-registration=google]

גנדי – איש קטן גדול

איש קטן גדול מחילה ללא תנאי, אוטודידקטיות, שליטה מוחלטת בגוף וענווה שאין כמותה: מיה הוד מביאה חמישה סיפורים מעוררי השראה מהאוטוביוגרפיה של מהטמה גאנדי 2/7/2007   האהימסה (-אי אלימות ) גנדי מספר שכחלק ממרד הנעורים, בגיל 12 הוא גנב כסף כדי לעשן והתחרט עמוקות. הוא החזיר את החוב והתוודה בפני אביו החולה על המעשה. מרוב […]

דילוג לתוכן